PICT0076-1r_Dunapart-squashed

Duna-part

A Kollektív Fotográfia Kft. a Fortepan Masters kötet sikerén felbátorodva jött létre. A kiadó: Simó György, a kötet szerkesztője: Szilágyi Róza Tekla és a könyv ötletgazdája: Barakonyi Szabolcs hosszú távú célja, hogy azt a szemléletet és tekintetet, amivel a fotók természetére fókuszálva a gyűjtemény legizgalmasabb fényképeit kiválogatták, az egész huszadik századi magyar fotográfiára kiterjesszék. Jelenlegi terveink szerint eddig ismeretlen fotókincseket és szerzőket szeretnénk felkutatni, a fényképeket különböző projektek segítségével a köztudatba emelni. Az eddig fel nem tárt, hatalmas, fizikai formában létező fotókincsek ügyében gyorsan érdemes cselekedni, hiszen az anyagok természetéből fakadóan ez az örökség vagy megmentődik az elkövetkezendő évek során, vagy feledésbe merül és eltűnik – a képek történeti, esztétikai és művészeti értékével együtt. 


A csapat első izgalmas feladata Kereki Sándor megismertetése a nagyközönséggel. Kereki Sándor mindössze egyetlen évtizedes munkássága egyelőre nehezen illeszthető bele a fotográfia kapcsán megszokott és a gyakorlatban használt kategóriákba. Lezárt életművének feldolgozása és bemutatása olyan feladat, ami nem várhat. A kollektíva úgy gondolja, hogy emlékeinket és a XX. század archívumait, közös fotográfiai értékeinket most kell mindenki számára látható és hozzáférhető formába rendezni, hogy a jövőben is rangjukhoz méltón láthatók maradjanak. Ha a leletmentés nem kezdődik el, kincseink végleg eltűnnek, legjobb esetben is csak néhány marad fenn közülük, kizárólag az online térben.

Back to top Arrow
View